2013 m. rugpjūčio 28 d., trečiadienis

Sirija, Rusija, Lietuva

Pastarosiomis dienomis ilgai rusenęs Sirijos konfliktas tapo aiškesnis. Ne todėl kad islamo teroristai kovojantys prieš diktatorių prezidentą būtų tapę balti ir pūkuoti, ir ne todėl uzurpatorius būtų tapęs demokratu. Situacija ėmė aiškėti, nes kažkas (koks skirtumas kas, viena iš kariaujančių pusių) tikėtina panaudojo cheminį ginklą. Ir štai čia prezidentas Obama yra tiesiog gaudomas "ant žodžių", mat neatsakingai pažadėjo įsikišti, jei cheminis ginklas Sirijoje būtų panaudotas. Nesakysiu kad jis nebuvo panaudotas, lygiai kaip neteigsiu kad to nebuvo, nes tai jokios įtakos tolesnei įvykių raidai neturės. Įtaką turės medijų paskleistos mirusių nuotraukos ir jų sukeltas viešas pasipiktinimas. Ne tiek svarbu ar vakarai gindami humanizmo vertybes imsis atviros intervencijos į Siriją, daug svarbiau - kam tai naudinga ir kokie užkulisiniai veiksmai vyksta aplinkui.
Tai štai, nors visur daug rašoma apie katariečių įtaką konfliktui (jiems esą Asadas neleido statyti naftotiekio, ar tai dujotiekio, anyway), bet faktas kad jų didžiausias interesas yra dujų eksportas, o dujų kainos, jei vis dar ir susiję su naftos kainomis, tai greit nebus. Tačiau mes labai gerai žinom, kad yra dvi didelės ir įtakingos šalys, visiškai priklausomos nuo naftos kainų, tai Saudo Arabija ir Rusija. Niekam ne paslaptis, kad vakarams vien ėmus kalbėti apie galimą smūgį Sirijos režimui, naftos kaina, per vieną dieną, Niujorko biržoje šoktelėjo trimis doleriais už barelį. Vos keletą savaičių anksčiau pasaulio spauda linksniavo stringančią Rusijos ekonomiką. Kaip pagrindinė sulėtėjimo priežastis buvo nurodomos žemos naftos kainos. Apie saudų priklausomybę nuo naftos kainų turbūt nė aiškinti nereikia, gal tik jie turtingesni už rusus. Bet vargu ar labai linkę gauti mažiau $, kai gali daugiau. O svarbiausia, abi šios šalys nė neslepia savo interesų Sirijoje. Tiesa, oficialiai rusai yra Asado sąjungininkai, o saudai priešai. Tačiau silpnai rusenantis konfliktas naftos kainų jau nepalaiko, tad teko imtis priemonių. Ne, ne, nė vieni jų nėra suintersuoti karu. Juk koks yra pirminis rusų ir saudų tikslas? Pakelt naftos kainą! Tai jis jau pasiektas, dabar tereikia ją išlaikyt. Tam nereikia sprendimo, nereikia rimto eskalavimo, reikia konflikto (tokio kaip dabar, paaštrėjusio, bet dar ne kritinio) kuo ilgesnio rusenimo. Jei galiausiai amerikiečiai ir įlįs į Siriją, tai labai ilgam, nes teks tiek islamistus, tiek asadistus pribaiginėt. O ar svarbiausias rusų tikslas nėra bent kiek nusilpnint "pasaulio policininką"?

Bet yra dar ir kitas aspektas, tai rusų propagandiniai - paruošiamieji veiksmai kuriuos negalime nekreipti dėmesio. Sakysite kažkoks kvailys rašinėja nesąmones. Bet šis kvailys yra valdiškos institucijos oficialus politologas ir Kremliaus nuomonės įgarsintojas. Jei Z. Brezinskis viešai pareikštų kad reikia bombarduoti Nikaragvą, nes jie valgo bananus, patikėkit, US genštabas imtų kurti Nikaragvos puolimo planus. Taip, rusiškas durnelis Brzezinskio nė puspadžio nevertas, bet geresnių rusai neturi. O jo skleidžiamas diskursas yra mainstryminis jau nuo Chruščiovo laikų. Dar daugiau, rusam nė taktinių planų kurti nereikia, jie senai sukurti. Fašistinis Kremlius net nesivargina ieškoti bent kiek racionalių Baltijos šalių puolimo priežasčių. O kam? Mus pulti rusai nori ne todėl, kad tuo atgrasytų Ameriką ar kažką kažkam įrodytų, o todėl, kad tai yra maximumas ką jie, jų pačių 
ir dalies vakarų analitikų nuomone, sugebėtų.

 Kaip jau auksčiau išdėstyta, rusai užėmę poziciją, kurioje jie negali pralaimėti: jei konfliktas užšaldomas dabartinėje fazėje - puiku, kyla naftos kainos. Jei laimi Asadas, puiku - jie gali dekalaruoti tai kaip užsienio politikos laimėjimą ir sąjungininko išsaugojimą. Jei laimi islamistai, puiku, rusai gali pareikalauti dalies iš saudų ir katariečių už "leidimą" sukilėliam laimėti. Jei amerikiečiai įsikiša - puiku, naftos kainos kyla, o galvos skausmas užuot buvęs rusų, tampa amerikiečių.

O ką gali nuveikti Lietuva? Neįtin daug, bet tam kad užkirsti kelią blogiausiam, vyriausybė turėtų nedelsiant skirti reikiamas lėšas lėktuvam ir priešraketinėms sistemom pirkti. Dar galima sukurti organizaciją panašią į Zuroffo, kuri registruotų ir siektų teisti visus imperfašistus, tokius kaip aukščiau minėtas rusų politologas.
Nes jei patys nedėsime pastangų savo gynybai, jokia NATO mūsų neapgins.